กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,116,568.505,955,004.00-16.4 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,116,569 5,955,004 -16.39 % 85,588 69,543 18.75 %