สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข990,666.94437,481.0055.8 %5.08,737.723,091.6764.6 %5.0
รวม 990,667 437,481 55.84 % 8,738 3,092 64.62 %