กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 0.0072,338.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี42,244.5420,132.0052.3 %5.02,175.15308.9785.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา49,405.1947,000.004.9 %2.0414.5690.9078.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา305,459.03412,860.00-35.2 %0.01,856.17492.5173.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่75,848.9771,900.005.2 %2.53,914.59281.6492.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี121,240.99129,969.00-7.2 %0.01,464.301,370.736.4 %3.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี111,694.67132,992.02-19.1 %0.03,758.88751.6180.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00113,362.000.0 %0.00.00745.700.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี154,164.1748,529.8568.5 %5.02,662.06928.9565.1 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี143,212.05120,480.0015.9 %5.03,521.421,067.1269.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา89,459.2237,771.0057.8 %5.02,691.411,026.0261.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี118,207.2324,588.0079.2 %5.01,784.43614.7065.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,411.4520,350.2130.8 %5.02,539.56389.7584.7 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.00.00898.510.0 %0.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,110,595.900.000.0 %0.09,477.491,424.0085.0 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลสงฆ์0.000.000.0 %0.00.001,606.650.0 %0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.00787,000.000.0 %0.00.002,465.480.0 %0.0
รวม 1,240,348 1,066,572 0.00 % 36,260 8,747 0.00 %