กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 127,702.5272,338.6043.4 %5.05,883.081,330.9577.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่117,137.9359,464.0049.2 %5.06,178.881,645.0073.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,110.0620,350.2127.6 %5.02,539.56389.7584.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น78,678.3949,605.0037.0 %5.02,093.36727.7365.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี116,422.9724,588.0078.9 %5.01,784.43614.7065.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา88,794.1037,771.0057.5 %5.02,691.411,026.0261.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี40,469.5620,132.0050.3 %5.02,175.15308.9785.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี697,761.50787,000.00-12.8 %0.05,126.052,465.4851.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่74,583.7071,900.003.6 %1.54,252.12281.6493.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี136,051.44120,480.0011.4 %5.03,521.421,067.1269.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี116,443.68129,969.00-11.6 %0.01,464.301,370.736.4 %3.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี139,720.05277,895.00-98.9 %0.02,163.693,025.10-39.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง109,136.35119,259.00-9.3 %0.02,716.691,050.9561.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี152,973.7048,529.8568.3 %5.02,662.06928.9565.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี119,415.25113,362.005.1 %2.52,734.23745.7072.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี109,213.20132,992.02-21.8 %0.04,038.84751.6181.4 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,055,066.001,618,393.00-53.4 %0.09,477.491,424.0085.0 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,064.2815,826.0060.5 %5.01,634.89400.7575.5 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน814,244.56766,211.005.9 %2.55,650.331,570.3472.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์166,860.27307,022.00-84.0 %0.01,707.641,606.655.9 %2.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,574.9117,356.0019.6 %5.01,371.01457.1466.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา290,186.09412,860.00-42.3 %0.01,856.17492.5173.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา46,934.9347,000.00-0.1 %0.0414.5690.9078.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ277,608.53299,905.00-8.0 %0.03,063.01720.7176.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง99,468.81150,732.13-51.5 %0.0503.95696.35-38.2 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,652,152.80503,989.8881.0 %5.04,402.38898.5179.6 %5.0
รวม 7,716,776 6,224,931 19.33 % 82,107 26,088 68.23 %