กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 226,707.95138,011.0039.1 %5.012,261.484,485.5163.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,502.9625,794.00-91.0 %0.03,526.91226.2193.6 %5.0
รวม 240,211 163,805 31.81 % 15,788 4,712 70.16 %