กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 238,767.89138,011.0042.2 %5.012,261.484,485.5163.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,213.6425,794.00-81.5 %0.03,526.91226.2193.6 %5.0
รวม 252,982 163,805 35.25 % 15,788 4,712 70.16 %