สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ164,820.16199,149.30-20.8 %0.07,812.239,510.65-21.7 %0.0
รวม 164,820 199,149 -20.83 % 7,812 9,511 -21.74 %