กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 175,792.64176,956.61-0.7 %0.06,927.381,342.0880.6 %5.0
รวม 175,793 176,957 -0.66 % 6,927 1,342 80.63 %