กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 211,062.44176,956.6116.2 %5.07,018.061,342.0880.9 %5.0
รวม 211,062 176,957 16.16 % 7,018 1,342 80.88 %