กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 93,720.7257,917.0038.2 %5.05,686.102,282.6159.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์140,543.3662,515.2955.5 %5.03,884.29357.5690.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,021.2143,197.0030.4 %5.01,667.301,047.8637.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์144,319.0587,256.9939.5 %5.06,614.731,704.5374.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์128,774.5246,996.9963.5 %5.02,856.191,554.7345.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์64,498.5233,222.0048.5 %5.03,530.61876.8375.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์145,573.8077,857.0046.5 %5.01,630.87896.8945.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์57,955.4152,488.009.4 %4.52,575.451,352.3647.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์190,377.8381,825.0057.0 %5.05,266.66896.6083.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,519.5842,594.0059.2 %5.01,690.58766.3054.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา567,124.50320,274.0043.5 %5.06,043.591,416.0876.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง226,571.1396,156.4057.6 %5.07,242.671,060.6385.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์268,216.66109,674.0059.1 %5.05,694.521,094.7180.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์166,571.6158,876.0064.7 %5.02,074.261,003.1851.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา336,269.31232,325.0030.9 %5.04,725.191,261.9773.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์104,967.4190,650.0013.6 %5.04,843.61386.1392.0 %5.0
สถาบันราชานุกูล170,299.0356,007.0067.1 %5.02,359.66513.3778.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20,346.886,288.0069.1 %5.01,990.81178.4391.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,046.42138.3486.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,373.0010,534.0039.4 %5.03,107.28379.0287.8 %5.0
รวม 3,010,044 1,566,654 47.95 % 74,531 19,168 74.28 %