กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,563.2033,000.0037.2 %5.0445.82758.52-70.1 %0.0
รวม 52,563 33,000 0.00 % 446 759 0.00 %