กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 192,446.16113,000.0041.3 %5.07,881.023,859.9651.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ49,935.0433,000.0033.9 %5.0445.82758.52-70.1 %0.0
รวม 242,381 146,000 39.76 % 8,327 4,618 44.54 %