สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา181,817.13154,902.0014.8 %5.08,987.864,600.8548.8 %5.0
รวม 181,817 154,902 14.80 % 8,988 4,601 48.81 %