สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา172,726.27154,902.0010.3 %5.08,987.864,580.1849.0 %5.0
รวม 172,726 154,902 10.32 % 8,988 4,580 49.04 %