สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม129,155.7789,779.0030.5 %5.05,404.701,187.8178.0 %5.0
รวม 129,156 89,779 30.49 % 5,405 1,188 78.02 %