สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม135,953.4489,779.0034.0 %5.05,404.701,187.8178.0 %5.0
รวม 135,953 89,779 33.96 % 5,405 1,188 78.02 %