กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 104,301.9165,000.0037.7 %5.05,682.97466.9791.8 %5.0
รวม 104,302 65,000 37.68 % 5,683 467 91.78 %