กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 108,647.0965,000.0040.2 %5.05,682.97466.9791.8 %5.0
รวม 108,647 65,000 40.17 % 5,683 467 91.78 %