สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 95,147.90112,330.00-18.1 %0.05,786.15746.4087.1 %5.0
รวม 95,148 112,330 -18.06 % 5,786 746 87.10 %