กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์159,917.02156,134.002.4 %1.08,765.86951.9489.1 %5.0
สำนักกษาปณ์50,729.4045,764.009.8 %4.514,150.571,186.0291.6 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน8,786.777,559.0014.0 %5.02,823.33294.8589.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,935.804,556.0054.1 %5.03,269.92708.0678.3 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน9,674.3711,000.00-13.7 %0.05,917.81302.0494.9 %5.0
รวม 239,043 225,013 5.87 % 34,927 3,443 90.14 %