สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ286,984.19236,016.0017.8 %5.07,158.764,802.7532.9 %5.0
รวม 286,984 236,016 17.76 % 7,159 4,803 32.91 %