ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน76,355.4820,000.0073.8 %5.04,791.87161.0596.6 %5.0
รวม 76,355 20,000 73.81 % 4,792 161 96.64 %