สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน109,533.95182,965.00-67.0 %0.06,630.351,303.8680.3 %5.0
รวม 109,534 182,965 -67.04 % 6,630 1,304 80.33 %