กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง214,137.88320,000.00-49.4 %0.010,175.99633.0893.8 %5.0
รวม 214,138 320,000 -49.44 % 10,176 633 93.78 %