กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง203,430.98320,000.00-57.3 %0.010,175.99633.0893.8 %5.0
รวม 203,431 320,000 -57.30 % 10,176 633 93.78 %