กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 361,334.88742,720.00-105.5 %0.013,433.983,077.9077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89355.7794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 215,770.3618,966.00-20.3 %0.04,017.11496.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 325,016.4228,316.00-13.2 %0.06,175.38798.5087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,487.487,050.0038.6 %5.02,652.80152.4994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1016,425.5025,767.00-56.9 %0.04,769.77492.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1112,091.3026,254.00-117.1 %0.02,655.01340.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,597.8316,214.00-4.0 %0.03,366.59165.9995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1314,481.1028,040.00-93.6 %0.02,981.16327.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1412,494.4620,000.00-60.1 %0.03,722.54437.2588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 11,097.0913,245.00-19.4 %0.02,373.20392.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1610,573.429,104.0013.9 %5.02,577.61562.0078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,194.3313,997.00-14.8 %0.02,832.00414.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1821,451.0520,000.006.8 %3.03,292.47376.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1913,116.2838,502.60-193.5 %0.03,915.33528.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 221,445.2028,076.00-30.9 %0.03,601.51256.5092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2010,846.9513,244.00-22.1 %0.02,699.25356.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,721.5739,000.00-97.8 %0.04,601.73684.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,581.70477.4691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2330,175.9615,281.0049.4 %5.03,710.46500.6586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2441,698.9622,963.0044.9 %5.04,766.42561.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2520,810.0715,863.0023.8 %5.04,317.41737.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,311.8211,154.0027.2 %5.04,604.13412.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2724,161.5516,621.0031.2 %5.03,854.24532.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2829,475.2223,000.0022.0 %5.03,922.56443.1588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2937,426.3618,772.0049.8 %5.02,520.12237.5790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 329,583.4022,000.0025.6 %5.011,098.09333.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3019,500.3616,961.0013.0 %5.03,614.70456.6787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 416,127.4628,850.00-78.9 %0.04,386.28304.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 515,362.7126,279.00-71.1 %0.03,433.74323.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,590.7845,467.00-132.1 %0.03,327.97264.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 720,402.1219,163.006.1 %3.04,016.69490.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,855.1018,379.0026.1 %5.04,910.48680.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,617.9115,000.009.7 %4.53,644.45564.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,293.063,151.0026.6 %5.0387.7686.1677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,809.884,938.0036.8 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,698.503,241.0057.9 %5.0397.6837.3090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,067.771,993.0060.7 %5.0406.4976.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,856.553,150.0046.2 %5.0417.06114.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0374.5853.4685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,161.672,351.0067.2 %5.0435.5338.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,047.452,449.0059.5 %5.0331.1387.7773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,988.891,728.0065.4 %5.0362.7364.8782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,786.342,380.0050.3 %5.0425.0871.8683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่4,610.842,918.0036.7 %5.0370.3261.8383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ5,753.315,010.0012.9 %5.0625.80109.2582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,010.674,607.0034.3 %5.0659.2276.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,098.784,097.0049.4 %5.0473.2232.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม5,997.951,658.0072.4 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,794.462,400.0058.6 %5.0421.3547.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ6,365.178,300.00-30.4 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,337.604,503.0028.9 %5.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,651.383,411.0039.6 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 14,812.714,600.004.4 %2.0367.9177.0479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,455.635,128.0020.6 %5.0461.3866.5185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,217.232,020.0072.0 %5.0444.0754.1087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม7,856.073,224.4059.0 %5.0568.4676.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,548.981,028.0077.4 %5.0552.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 24,754.254,669.001.8 %0.5644.5349.7792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,760.311,319.0083.0 %5.0497.0038.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,064.822,277.0055.0 %5.0378.3465.1382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1245.0987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,344.193,665.0042.2 %5.0414.5595.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5795.0067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,130.542,656.0056.7 %5.0463.5774.0484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,507.341,252.0072.2 %5.0378.4838.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,040.083,907.0022.5 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9568.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,285.213,482.0044.6 %5.0350.1161.7582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 23,858.80900.0076.7 %5.0292.851.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1195.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,230.394,069.0022.2 %5.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,511.641,620.0070.6 %5.0475.40141.6170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง6,441.165,590.0013.2 %5.0537.72152.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา6,414.234,913.0023.4 %5.0355.1576.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,292.162,819.0046.7 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,812.472,535.0047.3 %5.0347.1039.0888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,045.903,108.0055.9 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,312.812,740.0062.5 %5.0516.97190.0063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,220.462,413.0053.8 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,380.882,902.0046.1 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,834.562,587.0062.1 %5.0526.05114.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,157.875,180.0036.5 %5.0218.6438.0082.6 %5.0
รวม 1,229,866 1,547,137 -25.80 % 171,206 21,030 87.72 %