สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ257,017.11206,000.0019.8 %5.08,722.092,456.9971.8 %5.0
รวม 257,017 206,000 19.85 % 8,722 2,457 71.83 %