สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ146,955.3979,101.9246.2 %5.05,626.691,442.8474.4 %5.0
รวม 146,955 79,102 46.17 % 5,627 1,443 74.36 %