สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ139,607.6379,101.9243.3 %5.05,626.691,442.8474.4 %5.0
รวม 139,608 79,102 43.34 % 5,627 1,443 74.36 %