กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต151,528.06370,625.00-144.6 %0.08,346.898,543.39-2.4 %0.0
รวม 151,528 370,625 -144.59 % 8,347 8,543 -2.35 %