กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต138,821.56336,000.00-142.0 %0.08,346.898,543.39-2.4 %0.0
รวม 138,822 336,000 -142.04 % 8,347 8,543 -2.35 %