สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ207,181.48521,713.00-151.8 %0.08,987.861,629.2581.9 %5.0
รวม 207,181 521,713 -151.81 % 8,988 1,629 81.87 %