กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 150,531.91199,000.00-32.2 %0.06,377.09861.0086.5 %5.0
รวม 150,532 199,000 -32.20 % 6,377 861 86.50 %