สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 101,869.6087,272.0014.3 %5.06,151.971,715.2772.1 %5.0
รวม 101,870 87,272 14.33 % 6,152 1,715 72.12 %