กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ392,772.5335,000.0091.1 %5.05,223.35443.0091.5 %5.0
รวม 392,773 35,000 91.09 % 5,223 443 91.52 %