กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา510,279.63299,896.0041.2 %5.05,454.721,016.5381.4 %5.0
รวม 510,280 299,896 41.23 % 5,455 1,017 81.36 %