กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา227,752.13299,896.00-31.7 %0.05,454.721,016.5381.4 %5.0
รวม 227,752 299,896 -31.68 % 5,455 1,017 81.36 %