กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว156,297.2880,576.0048.4 %5.06,417.746,201.503.4 %1.5
รวม 156,297 80,576 48.45 % 6,418 6,201 3.37 %