สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์121,810.4093,600.0023.2 %5.07,352.612,858.3661.1 %5.0
สป.พม. สสว 23,800.813,423.009.9 %4.5589.50584.220.9 %0.5
สป.พม. สาขาตึก ซีพี12,782.2215,960.00-24.9 %0.04,278.601,122.0373.8 %5.0
รวม 138,393 112,983 18.36 % 12,221 4,565 62.65 %