สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์115,719.8893,600.0019.1 %5.07,352.612,858.3661.1 %5.0
สป.พม. สสว 23,610.773,423.005.2 %2.5589.50584.220.9 %0.5
สป.พม. สาขาตึก ซีพี12,143.1115,960.00-31.4 %0.04,278.601,122.0373.8 %5.0
รวม 131,474 112,983 14.06 % 12,221 4,565 62.65 %