กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ161,708.41140,400.0013.2 %5.08,331.262,926.7664.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,301.412,579.0072.3 %5.0885.18385.4656.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,744.211,995.5927.3 %5.0778.59526.6232.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,923.563,284.00-12.3 %0.08,159.36855.0089.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,315.531,085.0053.1 %5.0493.54403.8518.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,034.133,780.076.3 %3.0878.34276.8568.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,378.23959.8071.6 %5.01,188.41321.7772.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,085.623,456.00-12.0 %0.0803.16803.65-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,701.751,588.0041.2 %5.0691.37235.6965.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,012.185,380.00-78.6 %0.0379.14400.37-5.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,374.851,041.4856.1 %5.0492.42479.132.7 %1.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,462.483,259.32-32.4 %0.0416.361,035.00-148.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,898.492,790.0052.7 %5.0769.23552.9028.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,668.523,518.00-31.8 %0.0597.46772.63-29.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,453.002,880.00-17.4 %0.0659.00803.00-21.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,644.655,386.00-103.7 %0.0820.801,223.44-49.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,341.541,684.0049.6 %5.0868.02588.0532.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,137.152,353.8843.1 %5.0749.79806.02-7.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,840.951,965.0030.8 %5.0776.66532.0031.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,846.334,214.32-48.1 %0.01,332.80820.8138.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,285.329,992.64-204.2 %0.0953.56594.2537.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,607.142,356.009.6 %4.5543.771,175.50-116.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,274.901,088.0052.2 %5.0581.10298.9248.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,318.082,335.00-0.7 %0.0414.83502.25-21.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,611.30840.0067.8 %5.0906.15943.24-4.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,028.943,104.00-2.5 %0.0818.041,047.45-28.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,733.593,229.00-18.1 %0.0704.21470.6033.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,979.882,764.007.2 %3.5751.43185.8175.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,659.811,440.0045.9 %5.0536.49789.83-47.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,135.764,539.00-44.7 %0.0771.901,376.50-78.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,138.594,728.0041.9 %5.0881.70904.00-2.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,104.401,930.0037.8 %5.0648.88292.9854.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,319.431,070.0067.8 %5.0586.57527.5810.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,713.682,751.0025.9 %5.0820.33348.9857.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,228.283,584.0015.2 %5.0673.06620.467.8 %3.5
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,630.651,896.0027.9 %5.0481.7051.6589.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,634.414,499.80-70.8 %0.01,159.51520.4655.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,608.942,376.008.9 %4.0746.96595.8520.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร802.701,146.00-42.8 %0.0769.16309.8359.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์808.50486.0039.9 %5.0505.56522.50-3.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์9,169.655,329.2041.9 %5.0837.221,580.00-88.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,428.082,085.0014.1 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,671.371,264.0065.6 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,418.026,548.99-170.8 %0.0612.301,466.51-139.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,565.302,431.5131.8 %5.01,160.95756.0734.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,634.091,522.7042.2 %5.0813.71755.837.1 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,662.704,316.607.4 %3.52,201.771,995.009.4 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,232.885,232.8827.7 %5.03,107.141,166.8462.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,382.221,545.0054.3 %5.01,110.411,064.934.1 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,320.873,055.108.0 %4.01,272.31589.3253.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,711.35398.0085.3 %5.0901.81713.3620.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,386.473,263.00-135.3 %0.0860.32592.5031.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,604.701,308.2049.8 %5.0530.06504.294.9 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,799.643,206.40-14.5 %0.0895.12128.9385.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,587.751,831.0049.0 %5.0632.90535.6115.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,432.671,622.0052.7 %5.01,825.511,502.5317.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,432.132,482.82-2.1 %0.0279.64336.11-20.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,638.321,672.0036.6 %5.01,279.53685.4546.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,317.432,744.00-18.4 %0.0601.36576.754.1 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,577.671,442.0086.4 %5.0701.76874.47-24.6 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 11,806.815,196.0056.0 %5.01,913.58275.5685.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,213.0825,892.488.2 %4.01,550.90923.9940.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,494.007,332.0345.7 %5.01,654.10526.5068.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,100.8113,015.007.7 %3.5878.97308.6564.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,348.2012,294.8619.9 %5.03,353.55578.7582.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,554.5213,170.69-14.0 %0.01,915.80730.4761.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,673.205,112.6433.4 %5.02,594.68490.0981.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช27,192.328,082.7770.3 %5.03,673.42377.5789.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,081.1112,843.0020.1 %5.02,701.05693.6074.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน6,888.314,152.5039.7 %5.03,522.97465.0186.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,010.2911,755.4841.3 %5.01,438.06793.0944.9 %5.0
รวม 535,833 421,902 21.26 % 90,776 49,575 45.39 %