กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ164,024.50140,400.0014.4 %5.08,331.262,926.7664.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,576.132,579.0073.1 %5.0885.18385.4656.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,862.591,995.5930.3 %5.0778.59526.6232.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,026.593,284.00-8.5 %0.08,159.36855.0089.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,433.771,085.0055.4 %5.0493.54403.8518.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,065.523,780.077.0 %3.5878.34276.8568.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,494.72959.8072.5 %5.01,188.41321.7772.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,218.053,456.00-7.4 %0.0803.16803.65-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,795.271,588.0043.2 %5.0691.37235.6965.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,012.185,380.00-78.6 %0.0379.14400.37-5.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,523.281,041.4858.7 %5.0492.42479.132.7 %1.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,500.223,259.32-30.4 %0.0416.361,035.00-148.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,128.012,790.0054.5 %5.0769.23552.9028.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,771.163,518.00-27.0 %0.0597.46772.63-29.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,536.942,880.00-13.5 %0.0659.00803.00-21.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,760.645,386.00-95.1 %0.0820.801,223.44-49.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,434.731,684.0051.0 %5.0868.02588.0532.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,168.022,353.8843.5 %5.0749.79806.02-7.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,920.821,965.0032.7 %5.0776.66532.0031.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,937.424,214.32-43.5 %0.01,332.80820.8138.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,309.939,992.64-201.9 %0.0953.56594.2537.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,637.222,356.0010.7 %5.0543.771,175.50-116.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,336.661,088.0053.4 %5.0581.10298.9248.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,392.262,335.002.4 %1.0414.83502.25-21.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,641.43840.0068.2 %5.0906.15943.24-4.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,142.063,104.001.2 %0.5818.041,047.45-28.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,743.993,229.00-17.7 %0.0704.21470.6033.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,081.852,764.0010.3 %5.0751.43185.8175.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,680.511,440.0046.3 %5.0536.49789.83-47.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,171.954,539.00-43.1 %0.0771.901,376.50-78.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,079.194,728.0041.5 %5.0881.70904.00-2.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,248.211,930.0040.6 %5.0667.90292.9856.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,508.691,070.0069.5 %5.0586.57527.5810.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,741.492,751.0026.5 %5.0820.33348.9857.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,368.063,584.0017.9 %5.0673.06620.467.8 %3.5
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,717.611,896.0030.2 %5.0481.7051.6589.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,720.794,499.80-65.4 %0.01,159.51520.4655.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,714.992,376.0012.5 %5.0746.96595.8520.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร853.551,146.00-34.3 %0.0769.16309.8359.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์849.79486.0042.8 %5.0505.56522.50-3.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์9,470.395,329.2043.7 %5.0818.211,580.00-93.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,456.102,085.0015.1 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,713.741,264.0066.0 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,524.076,548.99-159.5 %0.0612.301,466.51-139.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,717.902,431.5134.6 %5.01,160.95756.0734.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,708.141,522.7043.8 %5.0813.71755.837.1 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,887.954,316.6011.7 %5.02,201.771,995.009.4 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,482.295,232.8830.1 %5.03,107.141,166.8462.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,466.421,545.0055.4 %5.01,110.411,064.934.1 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,409.833,055.1010.4 %5.01,272.31589.3253.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,814.15398.0085.9 %5.0901.81713.3620.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,430.843,263.00-128.0 %0.0860.32592.5031.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,706.051,308.2051.7 %5.0530.06504.294.9 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,912.983,206.40-10.1 %0.0895.12128.9385.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,665.071,831.0050.0 %5.0632.90535.6115.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,591.591,350.0062.4 %5.01,825.511,880.00-3.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,526.772,482.821.7 %0.5279.64336.11-20.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,731.301,672.0038.8 %5.01,279.53685.4546.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,420.892,744.00-13.3 %0.0601.36576.754.1 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี24,628.541,442.0094.1 %5.01,426.93874.4738.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,266.225,196.0057.6 %5.01,913.58275.5685.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,697.9825,892.4812.8 %5.01,550.90923.9940.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,955.787,332.0347.5 %5.01,654.10526.5068.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,842.9613,015.0012.3 %5.0878.97308.6564.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,851.4212,294.8622.4 %5.03,353.55578.7582.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,004.1113,170.69-9.7 %0.01,915.80730.4761.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,926.865,112.6435.5 %5.02,594.68490.0981.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช27,192.328,082.7770.3 %5.03,673.42377.5789.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,595.7112,843.0022.6 %5.02,701.05693.6074.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,125.844,152.5041.7 %5.03,522.97465.0186.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,063.4711,755.4844.2 %5.01,438.06793.0944.9 %5.0
รวม 563,919 421,630 25.23 % 91,501 49,953 45.41 %