กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว76,698.5342,395.0044.7 %5.05,351.541,283.7376.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี22,698.7910,993.0051.6 %5.02,198.79600.0072.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,452.335,248.02-17.9 %0.02,845.37710.1475.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน25,347.4015,240.3139.9 %5.02,523.60217.6591.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี20,314.5312,185.0040.0 %5.0997.82601.0139.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,919.198,428.9134.8 %5.02,583.40888.9265.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,066.849,124.10-29.1 %0.02,529.70743.4570.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง27,576.9413,432.8551.3 %5.02,918.59819.0071.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา9,125.4711,153.67-22.2 %0.02,445.90541.9577.8 %5.0
รวม 206,200 128,201 37.83 % 24,395 6,406 73.74 %