กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม่ครบ83,138.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,290.80ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %