กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)267,711.16469,848.00-75.5 %0.017,429.866,297.4563.9 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด187,044.88229,098.00-22.5 %0.081,474.7710,725.6586.8 %5.0
รวม 454,756 698,946 -53.70 % 98,905 17,023 82.79 %