กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)279,113.22469,848.00-68.3 %0.017,429.866,297.4563.9 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด196,889.34229,098.00-16.4 %0.081,474.7710,725.6586.8 %5.0
รวม 476,003 698,946 -46.84 % 98,905 17,023 82.79 %