กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์89,083.0431,520.0064.6 %5.05,395.32764.6085.8 %5.0
รวม 89,083 31,520 64.62 % 5,395 765 85.83 %