กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์84,628.8931,520.0062.8 %5.05,395.32764.6085.8 %5.0
รวม 84,629 31,520 62.76 % 5,395 765 85.83 %