กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง205,639.94320,107.00-55.7 %0.08,540.745,406.4036.7 %5.0
รวม 205,640 320,107 -55.66 % 8,541 5,406 36.70 %