กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง334,326.72316,507.005.3 %2.516,304.265,406.4066.8 %5.0
รวม 334,327 316,507 5.33 % 16,304 5,406 66.84 %