กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน193,639.88165,810.0014.4 %5.09,835.1846,952.47-377.4 %0.0
รวม 193,640 165,810 14.37 % 9,835 46,952 -377.39 %