กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน183,957.88165,810.009.9 %4.59,835.1846,952.47-377.4 %0.0
รวม 183,958 165,810 9.87 % 9,835 46,952 -377.39 %