กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร354,666.3845,578.0087.1 %5.014,994.181,003.9593.3 %5.0
รวม 354,666 45,578 87.15 % 14,994 1,004 93.30 %