กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร373,333.030.000.0 %0.014,994.181,003.9593.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 14,994 1,004 93.30 %