กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร119,942.7960,000.0050.0 %5.05,057.642,667.7047.3 %5.0
รวม 119,943 60,000 49.98 % 5,058 2,668 47.25 %