กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร126,255.5760,000.0052.5 %5.05,057.642,667.7047.3 %5.0
รวม 126,256 60,000 52.48 % 5,058 2,668 47.25 %