กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร551,407.31150,703.0072.7 %5.039,719.861,897.0995.2 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,788.682,156.00-20.5 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,399.78335.0076.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3737.50341.0053.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 555,333 153,535 72.35 % 40,121 1,898 95.27 %