กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00341.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %