กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ103,048.9922,253.0078.4 %5.04,935.70707.8185.7 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,878.3611,840.0055.9 %5.02,201.69102.5595.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์10,702.955,089.4252.4 %5.02,377.35377.1784.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง25,355.988,176.0067.8 %5.02,864.32329.6088.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค68,932.5422,006.0068.1 %5.02,024.15533.1673.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น17,353.371,419.5091.8 %5.02,544.22549.7478.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม32,527.626,080.0081.3 %5.02,429.51343.6885.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี49,651.199,628.0080.6 %5.01,935.98683.8164.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา5,155.274,806.016.8 %3.02,868.461,235.9056.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,005.958,633.7621.6 %5.01,647.30228.0086.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)49,539.847,088.0085.7 %5.03,999.89338.0591.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี39,353.3914,278.4263.7 %5.02,495.80975.7560.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต57,226.257,500.0086.9 %5.01,522.06421.1272.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 58,506.5219,108.0067.3 %5.04,154.58991.6876.1 %5.0
รวม 555,238 147,906 73.36 % 38,001 7,818 79.43 %