กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ108,472.6222,253.0079.5 %5.04,935.70707.8185.7 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี27,985.7011,840.0057.7 %5.02,201.69102.5595.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์11,019.075,089.4253.8 %5.02,377.35377.1784.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง26,249.588,176.0068.9 %5.02,864.32329.6088.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค72,560.5722,006.0069.7 %5.02,024.15533.1673.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น18,098.151,419.5092.2 %5.02,544.22549.7478.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม34,715.586,080.0082.5 %5.02,429.51343.6885.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี52,264.419,628.0081.6 %5.01,935.98683.8164.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา5,193.884,806.017.5 %3.52,868.461,235.9056.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,132.948,633.7622.4 %5.01,647.30228.0086.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)51,248.117,088.0086.2 %5.03,999.89338.0591.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี40,974.6914,278.4265.2 %5.02,495.80975.7560.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต57,636.477,500.0087.0 %5.01,522.06421.1272.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 61,030.3319,108.0068.7 %5.04,154.58991.6876.1 %5.0
รวม 578,582 147,906 74.44 % 38,001 7,818 79.43 %