กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน124,805.8358,327.0053.3 %5.05,983.131,597.2773.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,671.091,590.004.9 %2.01,531.75274.2282.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,550.000.0 %0.00.00654.130.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,126.982,708.50-140.3 %0.02,264.16456.0479.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี819.901,085.00-32.3 %0.01,724.78497.7371.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.00765.240.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท754.711,061.00-40.6 %0.01,091.60313.8371.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ0.001,612.000.0 %0.00.00317.950.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.001,528.000.0 %0.00.00809.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,209.121,316.00-8.8 %0.02,760.36667.6275.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.001,129.000.0 %0.00.00387.720.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.00987.000.0 %0.00.00247.930.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,487.362,331.00-56.7 %0.03,102.54631.7579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,010.658.1099.2 %5.02,320.73627.2373.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.001,139.000.0 %0.00.00318.250.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,327.200.0 %0.00.00496.100.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.00677.350.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,013.701,622.70-60.1 %0.01,762.96468.7273.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,179.782,614.00-121.6 %0.01,980.38338.0882.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,130.702,374.50-110.0 %0.01,476.02281.0381.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี772.282,674.50-246.3 %0.01,705.232.8899.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,920.900.0 %0.00.00411.570.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่0.001,545.600.0 %0.00.00306.630.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,602.143,468.00-116.5 %0.0553.01267.7051.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,105.790.0 %0.00.00258.320.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,070.890.000.0 %0.01,416.780.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,207.751,187.001.7 %0.51,475.50349.3476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.960.0 %0.00.00447.250.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,639.000.0 %0.00.00382.740.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.001,503.000.0 %0.00.00513.970.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,248.102,512.00-101.3 %0.01,492.29312.2879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ981.830.000.0 %0.02,035.630.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.003,758.000.0 %0.00.00310.980.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม878.220.000.0 %0.0472.190.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.003,887.000.0 %0.00.00490.160.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.001,298.400.0 %0.00.00778.600.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,698.552,643.00-55.6 %0.01,322.82417.5068.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี956.231,695.00-77.3 %0.0647.09240.9462.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,127.000.0 %0.00.00780.510.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.00372.000.0 %0.00.00522.500.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,016.97792.0022.1 %5.01,951.04373.8380.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.002,044.950.0 %0.00.00608.620.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.003,473.000.0 %0.00.001,374.040.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,696.0615,188.01-310.9 %0.02,096.24409.0080.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,238.223,249.72-0.4 %0.02,773.99974.9464.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,611.9814,061.00-32.5 %0.01,519.10746.3450.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.005,947.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,014.660.000.0 %0.02,455.910.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.006.940.0 %0.00.00203.990.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,031.169,062.00-80.1 %0.0741.17312.5657.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,550.749,989.12-181.3 %0.01,222.560.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.009,505.090.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,377.695,030.00-14.9 %0.01,539.83468.4469.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,693.368,141.35-43.0 %0.03,247.17519.5684.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,471.4414,096.00-117.8 %0.01,978.21785.3560.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,513.009,875.006.1 %3.0853.42854.70-0.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,604.490.000.0 %0.03,159.300.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,659.009,497.9910.9 %5.02,380.54872.0063.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,874.447,698.40-57.9 %0.01,301.44926.2028.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,376.695,106.70-51.2 %0.01,532.960.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,037.1412,553.24-56.2 %0.02,476.68574.7576.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,887.435,698.00-16.6 %0.0965.19329.4265.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0011,415.820.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,267.4923,804.00-79.4 %0.01,164.64126.1489.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,795.438,019.00-2.9 %0.01,691.63499.7570.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,804.7628,777.04-82.1 %0.01,559.841,031.1533.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,917.2016,369.003.2 %1.51,114.84517.9453.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท9,007.8236,477.00-304.9 %0.01,041.93629.0739.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,419.7020,134.75-93.2 %0.01,361.111,612.12-18.4 %0.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.0010,274.250.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 302,943 352,837 0.00 % 64,952 20,307 0.00 %