กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน118,565.5458,327.0050.8 %5.05,983.131,597.2773.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,605.976,291.00-141.4 %0.0928.66460.7150.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,646.611,590.003.4 %1.51,531.75274.2282.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,239.912,068.00-66.8 %0.03,005.87672.6077.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,061.262,203.50-107.6 %0.01,811.01446.1275.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,383.391,550.00-12.0 %0.02,023.24654.1367.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,080.602,708.50-150.6 %0.02,264.16456.0479.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี792.671,085.00-36.9 %0.01,724.78497.7371.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา799.102,137.00-167.4 %0.01,587.73346.5078.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,451.833,945.00-171.7 %0.01,851.42765.2458.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท734.231,061.00-44.5 %0.01,091.60313.8371.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ931.261,612.00-73.1 %0.02,437.87317.9587.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,298.521,258.003.1 %1.51,692.49570.8966.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,126.861,528.00-35.6 %0.02,532.28809.1968.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่7,085.902,060.7070.9 %5.03,234.14643.7080.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,484.961,171.0021.1 %5.01,536.96479.7568.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด725.701,144.20-57.7 %0.01,158.81151.7586.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,179.751,316.00-11.5 %0.02,760.36667.6275.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก903.171,129.00-25.0 %0.01,044.88387.7262.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม991.33987.000.4 %0.51,046.61247.9376.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม696.211,734.05-149.1 %0.01,612.80364.5177.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,440.142,331.00-61.9 %0.03,102.54631.7579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,088.841,768.00-62.4 %0.02,163.43400.9081.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,175.042,763.00-135.1 %0.02,149.63484.8977.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี938.762,251.00-139.8 %0.0662.87315.3752.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,150.202,669.00-132.0 %0.01,465.98742.9249.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน984.288.1099.2 %5.02,320.73627.2373.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ988.812,000.00-102.3 %0.01,437.49458.7268.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์854.151,139.00-33.3 %0.02,197.36318.2585.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,226.592,327.20-89.7 %0.01,170.82496.1057.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์900.76888.001.4 %0.51,730.85552.4468.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี785.37821.93-4.7 %0.01,506.481,110.8726.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,082.512,636.70-143.6 %0.0977.48677.3530.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา979.71561.0042.7 %5.01,291.38366.3871.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา976.671,622.70-66.1 %0.01,762.96468.7273.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,171.042,614.00-123.2 %0.01,980.38338.0882.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,252.743,096.00-147.1 %0.01,289.68340.0073.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,095.642,374.50-116.7 %0.01,476.02281.0381.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก790.811,686.01-113.2 %0.02,244.28554.8075.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี743.362,674.50-259.8 %0.01,705.23534.3168.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,275.561,920.90-50.6 %0.02,437.44411.5783.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่840.051,545.60-84.0 %0.01,759.24306.6382.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,590.733,468.00-118.0 %0.0553.01267.7051.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม858.141,105.79-28.9 %0.01,583.46258.3283.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร594.485,680.00-855.5 %0.01,429.95485.4566.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน984.84562.0042.9 %5.02,434.73659.7872.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,036.621,429.00-37.9 %0.01,416.78411.8770.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,193.981,187.000.6 %0.51,475.50349.3476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด975.541,255.00-28.6 %0.02,081.36212.3889.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง996.016.9699.3 %5.01,261.25447.2564.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,046.152,100.00-100.7 %0.01,302.33555.3757.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,047.421,782.00-70.1 %0.01,704.84341.8979.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี939.111,840.00-95.9 %0.01,716.00361.0179.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,180.631,503.00-27.3 %0.02,426.96513.9778.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,194.772,512.00-110.2 %0.01,492.29312.2879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย436.161,316.50-201.8 %0.02,296.20536.9076.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ950.41785.0017.4 %5.02,035.63315.6584.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,129.971,092.423.3 %1.52,125.85564.2173.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,312.633,165.99-141.2 %0.01,896.80422.2777.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,924.733,128.10-62.5 %0.01,111.17605.1545.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,389.613,758.00-170.4 %0.0831.64310.9862.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม845.331,601.20-89.4 %0.0472.19489.31-3.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร14,650.943,887.0073.5 %5.0878.66490.1644.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว4,468.131,298.4070.9 %5.01,893.03778.6058.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,642.352,643.00-60.9 %0.01,322.82417.5068.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี924.591,695.00-83.3 %0.0647.09240.9462.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย888.202,127.00-139.5 %0.01,762.75780.5155.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,020.71372.0063.6 %5.01,601.37522.5067.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี957.981,197.60-25.0 %0.02,461.18556.2177.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์980.36792.0019.2 %5.01,951.04373.8380.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,162.222,733.60-135.2 %0.0755.59374.8950.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู598.20309.7348.2 %5.01,350.71268.1280.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,180.241,559.10-32.1 %0.0822.22508.7638.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ947.191,418.70-49.8 %0.01,233.92427.1865.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี738.432,044.95-176.9 %0.02,337.44608.6274.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์371.353,473.00-835.2 %0.01,964.991,374.0430.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี718.78968.00-34.7 %0.01,862.84497.0173.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,325.891,345.00-1.4 %0.02,725.851,051.4861.4 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,577.7815,188.01-324.5 %0.02,096.24409.0080.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,104.963,249.72-4.7 %0.02,773.99974.9464.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,218.9414,061.00-37.6 %0.01,519.10746.3450.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,083.735,947.00-185.4 %0.01,867.56501.4573.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง1,946.077,287.00-274.4 %0.02,455.91705.8571.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,574.276.9499.8 %5.02,492.36203.9991.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,732.243,825.00-120.8 %0.01,240.84338.5072.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,779.619,062.00-89.6 %0.0741.17312.5657.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,321.369,989.12-200.8 %0.01,219.91433.5064.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,037.149,505.09-57.4 %0.01,091.111,119.77-2.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,327.765,030.00-16.2 %0.01,539.83468.4469.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,503.588,141.35-47.9 %0.03,247.17519.5684.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,215.3714,096.00-126.8 %0.01,978.21785.3560.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,987.359,875.001.1 %0.5853.42854.70-0.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,458.314,545.00-1.9 %0.03,159.30819.4774.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,659.009,497.9910.9 %5.02,380.54872.0063.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,611.507,698.40-66.9 %0.01,301.44926.2028.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,338.175,106.70-53.0 %0.01,532.96580.0562.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,706.3912,553.24-62.9 %0.02,476.68574.7576.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,643.065,698.00-22.7 %0.0965.19329.4265.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,224.5611,415.82-58.0 %0.03,349.58672.0379.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,582.4014,953.03-29.1 %0.02,156.711,097.6549.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,604.1123,804.00-88.9 %0.01,164.64126.1489.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,537.498,019.00-6.4 %0.01,691.63499.7570.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,911.2212,818.56-29.3 %0.02,601.86888.8365.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,014.5228,777.04-91.7 %0.01,559.841,031.1533.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,071.3416,369.00-1.9 %0.01,114.84517.9453.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,425.2536,477.00-109.3 %0.01,173.77629.0746.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช9,898.7220,134.75-103.4 %0.01,361.111,612.12-18.4 %0.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,034.8210,274.25-892.9 %0.0498.93807.29-61.8 %0.0
รวม 433,860 547,151 -26.11 % 190,518 59,593 68.72 %