กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์110,728.4981,343.0026.5 %5.06,261.401,629.5874.0 %5.0
รวม 110,728 81,343 26.54 % 6,261 1,630 73.97 %