สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,880.41114,112.0017.8 %5.06,974.285,929.2615.0 %5.0
รวม 138,880 114,112 17.83 % 6,974 5,929 14.98 %