สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี576,163.56323,910.0043.8 %5.06,861.721,154.7983.2 %5.0
รวม 576,164 323,910 43.78 % 6,862 1,155 83.17 %