กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า0.00121,000.000.0 %0.00.0052,808.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %