กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง230,093.88373,750.00-62.4 %0.015,053.5917,536.40-16.5 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)0.0026,987.000.0 %0.00.004,827.900.0 %0.0
รวม 230,094 373,750 0.00 % 15,054 17,536 0.00 %