กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท221,914.45195,000.0012.1 %5.09,062.903,720.8258.9 %5.0
รวม 221,914 195,000 12.13 % 9,063 3,721 58.94 %