กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์0.000.000.0 %0.00.001,193.300.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักข่าว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %