กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 346,979.970.000.0 %0.05,517.261,005.7381.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,534.84616.0059.9 %5.067.9950.9825.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,617.60265.0083.6 %5.053.7235.9033.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี0.00505.000.0 %0.00.0040.770.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,625.49270.0083.4 %5.093.9155.5140.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.00376.000.0 %0.00.00102.770.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,484.54251.0083.1 %5.062.1295.86-54.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,124.14688.0038.8 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.001.000.0 %0.00.0021.670.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.001,407.000.0 %0.00.0030.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท0.004,651.190.0 %0.00.00140.470.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.00340.000.0 %0.00.00104.730.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,549.950.000.0 %0.050.09104.85-109.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,820.55664.0063.5 %5.019.1067.04-251.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,731.45301.0082.6 %5.034.6348.08-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,441.53240.5083.3 %5.0703.0066.9790.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,676.13336.0080.0 %5.051.5496.01-86.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,073.72289.0073.1 %5.038.9252.18-34.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,529.191,002.0034.5 %5.053.7962.62-16.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,442.291.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง0.007,379.000.0 %0.00.0037.610.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,903.05712.0062.6 %5.053.0886.07-62.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,534.84560.0063.5 %5.055.7687.37-56.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,541.70593.0061.5 %5.069.2875.13-8.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,016.84459.0077.2 %5.058.2166.01-13.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,457.981.0099.9 %5.058.6469.35-18.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,116.05165.0085.2 %5.041.8058.43-39.8 %0.0
รวม 27,672 7,414 0.00 % 7,166 2,259 0.00 %