กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ110,260.260.000.0 %0.06,611.591,788.9772.9 %5.0
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 6,612 1,789 0.00 %