กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,279.81142,117.9515.0 %5.07,024.313,899.1544.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.005,075.000.0 %0.00.001,795.190.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,960.702,772.566.4 %3.0987.341,828.98-85.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.003,841.000.0 %0.00.00827.450.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,089.10410.0080.4 %5.01,023.501,046.32-2.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,473.26468.0081.1 %5.0680.54891.15-30.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,256.93555.9075.4 %5.0732.661,379.05-88.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,089.96299.0085.7 %5.0719.441,751.65-143.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.00285.000.0 %0.00.001,257.800.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,392.211,012.0057.7 %5.0842.992,447.40-190.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,992.61144.0095.2 %5.0257.98932.90-261.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด0.00207.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,123.29198.0090.7 %5.0638.45878.60-37.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,674.83556.0079.2 %5.0395.8465.6683.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00728.000.0 %0.00.00604.300.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.00392.000.0 %0.00.00360.850.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,596.211,578.5039.2 %5.0745.82518.7930.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 191,929 150,112 0.00 % 14,049 15,640 0.00 %